به یاد 'او'

کاش میدونستی و میدونستم میدونستی تا بخوای و بدونی که میخام بخوای

به یاد 'او'

کاش میدونستی و میدونستم میدونستی تا بخوای و بدونی که میخام بخوای

به یاد 'او'

هعیی
تموم شد همه چی

آخرین مطالب
نویسندگان

حرف خاصی نیستدریافت

از علی رضا روزگار

هر کی خوشش اومد لایک کنه 

هرکی خوشش نیومد دیس لایک

روز هارا میشمارم

روز ها را میشمارم 
ساعت هارا
دقیقه ها را
ثانیه هارا
به امید بازگشتت
کجایی؟
که ببینی دستانم را از سرمای نبودت
در جیب هایم فرو کرده ام
کجایی؟
که ببینی لبانم هوس 
بوسه های نابت را کرده است
کجایی؟
 که تن خسته ام
را درآغوش بگیری
کجایی ؟
به دنبالت می گردم
این روزها زیر باران بدنبالت می گردم
از این خیابان 
به آن خیابان
براستی در کدامین خیابان
جایش گذاشته ام؟
گاهی وقت ها به ذهنم خطور می کند
نکند
تو رهگذری بیش نبودی؟
سیگار ریه هایم را از کار انداخته اند
و نمی توانم بی تو نفس بکشم
اما مغزم 
لجوجانه به پاهایم فرمان حرکت می دهد
می گوید برو
و به چشمایم فرمان گشتن میدهد
می گوید پیدایش کن
با خود فکر می کنم 
قلبم کجاست؟؟
کجاست؟
کجاست؟
آه یادم آمد
دلم را به تو داده ام
ولی تو کجایی؟
روز ها را میشمارم 
ساعت هارا
دقیقه ها را
ثانیه هارا
به امید پیدا شدنتپی نوشت:دوستان دنبال کننده کجایین؟نه سری،نه کامنتی،هیچی! یه حاضری بزنین لااقل ببینم زنده این خوبین سلامتین


هر بار این درودریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 15 ثانیه 

تو رو خدا ولم کن

 


دریافت
مدت زمان: 26 ثانیه 

 

بابا ولش کن دیگه 

 

مرسی اه

عشق حرف حالیش نیست

 


دریافت
مدت زمان: 3 دقیقه 5 ثانیه

اویزه گوشت کن

آخه عاشقمدریافت
مدت زمان: 1 دقیقه

حتما تماشا کنیندریافت
مدت زمان: 1 دقیقه 

حتما تماشا کردین

نظرتان چی بود؟؟؟؟

ما به هم میرسیم

دریا

رود هارا به هم میرساند

باد

ابر ها

و شعر ، کلمات را

همیشه وسله ای هست که دو چیز را به هم می رساند

ببین؛

چه دور 

چه دیر

ما به هم میرسیم

که رودیم 

که ابریم

که کلمه ایم


هیچکس